Op donderdag 26 mei hield de vereniging ZorgSchakel Sint Hubert een thema-avond voor haar leden over “wie zorgt er straks voor mij”. Een zeer geslaagde avond met 65 bezoekers.

Mantelzorger onmisbaar

Wethouder Erik van Daal gaf een inleiding over hoe de gemeente omgaat met mantelzorg. Hij gaf een overzicht van de te verwachten leeftijdsopbouw en het aantal mantelzorgers in Sint Hubert.
Een op de drie Nederlanders geeft informele hulp (Mantelzorg of vrijwillige hulp). Een opzienbarend feit is dat een derde van de mantelzorgers weleens het geduld verliest.
Gemeente Mill en Sint Hubert heeft een mantelzorgbeleid. Waarin zaken zoals waardering, respijtzorg, mantelzorg en werk uitgewerkt zijn.

Theatergroep Helder Theater presenteerde drie korte heldere voorstellingen. In drie korte theatervoorstellingen van elk ca. 20 minuten werden de dagelijkse strubbelingen van oud worden en mantelzorger besproken.

  • Een oudere meneer met Parkinson waarvan de vrouw niet meer haar eigen hobby’s kon uitvoeren en vaak thuis moest blijven. De oudere meneer wilde niet naar een dagbesteding. Niet beseffende dat hij daarmee zijn vrouw te veel overbelast. 
  • Een mevrouw van middelbare leeftijd in een rolstoel en de man met een 40-urige werkweek. De mevrouw wilde niet te veel betutteld worden. 
  • En een weduwnaar waarvan de gezondheid te wensen over laat. Hij wilde niet verhuizen naar zijn dochter in Amsterdam.

Interactie met het publiek

Geweldig was de interactie met het publiek. De bezoekers maakte volop van de mogelijkheid gebruik om ervaringen te delen en oplossingen aan te dragen. Een persoon vertelde dat hij het moeilijk vindt om hulp te vragen. De mensen in de zaal bevestigde dat zij daar zelf ook moeite mee hebben.
Daartegenover stond dat de aanwezigen het helemaal niet erg vinden als men hen om hulp vraagt. In de rondvraag werd er aandacht gevraagd voor het bouwen van huizen voor oudere hulpbehoevende. De boodschap is dat men wensen en initiatieven meldt bij de Dorpsraad, ZorgSchakel en de gemeente. Een zeer geslaagde avond die saamhorigheid en draagvlak heeft gecreëerd.