Op woensdag 12 oktober 2016 organiseert de Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maasduinen, mede voor de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert, een gratis toegankelijke themabijeenkomst in Oeffelt.

 

ASS (in de volksmond vaak autisme genoemd) is het meest voelbaar in een gezinsverband of in een intieme relatie tussen partners. Samenleven met iemand met ASS is niet altijd eenvoudig. Het verschillend zijn kan leiden tot onbegrip, vragen en soms tot gevoelens van eenzaamheid bij zowel de persoon met ASS als bij de persoon zonder ASS.
Er bestaat geen gebruiksaanwijzing voor een goede relatie, het is bovenal een gezamenlijke zoektocht die voor iedereen anders is.

Tijdens deze avond zal gesproken worden over de mogelijke gevolgen die ASS kan hebben binnen de partnerrelatie.
Sprekers zijn: Hanny van Aaken, Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige en Sjannie de Lepper, ervaringsdeskundige. Beiden zijn werkzaam binnen de poli ASS van GGZ Oost Brabant. Een polikliniek voor volwassenen met ASS en een gemiddelde tot hoge begaafdheid. De sprekers richten zich in hun werk op de gevolgen van ASS voor het dagelijks leven van personen met ASS en hun partners.

Datum: Woensdag 12 oktober 2016
Tijd: 19.30 uur (zaal open 19.15 uur)
Locatie: Kleppenburg Oeffelt, Europlein 4
Deelname is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

De Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maasduinen organiseert twee keer per jaar een themabijeenkomst rondom autisme met ruimte voor informatie en uitwisseling. De Werkgroep Autisme bestaat uit: Aksent, Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk en Gennep, PGZ, MEE, GGZ, Unik, NVA en het Regionaal Samenwerkingsverband Autisme.