Komende donderdag 20 oktober vergadert om 16.00 uur de jeugdgemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis in Mill. De vergadering is openbaar en u kunt deze volgen vanaf de publieke tribune of thuis via de Lokale Omroep Mill.

De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Installatie 5 nieuwe jeugdgemeenteraadsleden
  3. Verkiezing jeugdwethouders
  4. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 23 juni 2016 
  5. Ingekomen stukken en mededelingen
  6. Vragenuurtje + vragen vanuit Werkgroep Verkeersveiligheid 
  7. Plannen jeugdgemeenteraad voor dit schooljaar
  8. Raadsvoorstel/besluit nieuw logo jeugdgemeenteraad 
  9. Sluiting