Op dinsdagavond 8 november jl. waren ruim 100 bezoekers naar Myllesweerd gekomen voor de informatieavond over het Plan Acaciahof. De vier onderdelen van dit plan werden door drie verschillende sprekers toegelicht.

De bouw van de Mariakapel (door Bas van den Elzen), de opwaardering van het park (door Frank van Diepenbeek) en de realisatie van een ontmoetingspunt en de verplaatsing van het Herinneringsmonument (door Aart Plas). Het openingswoord werd gehouden door pastoor Van der Meijden en daarbij werd al duidelijk gemaakt dat er veel bij komt kijken om dit plan uiteindelijk tot uitvoering te brengen. Ook werd duidelijk dat er al veel vrijwilligers en bedrijven een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het plan.

Tijdens de informatieavond waren de gekozen gevelsteen, de dakpan en de bel voor het klokkentorentje al te zien. Daarbij werd de hulp van de aanwezigen gevraagd om tijdens de pauze hun stem uit te brengen m.b.t. de kleur van de dakpan (zwart of bruin). De uitslag was uiteindelijk 30 voor zwart en 13 voor bruin.

De omgevingsvergunning voor de bouw van de Mariakapel is inmiddels aangevraagd. Dit betekend ook dat met de voorbereidingen voor de bouw, welke gepland staat voor begin van het volgende jaar, kan worden begonnen.

Na de pauze zorgde Corné Kremers op de van hem bekende humoristische wijze voor de inleiding van de boekpresentatie van Pieter van den Elzen alias “Pietje de Grondwerker”. Hij verhaalde dat de columns van Pietje de Grondwerker al vanaf het prille begin in De Neije Krant worden gepubliceerd en hoe Pietje van grondwerker tot schrijver is geworden. De eerste 100 columns zijn nu in boekvorm verschenen en het eerste exemplaar werd door Pieter overhandigd aan pastoor Van der Meijden, als voorzitter van de Stichting Acaciahof. Daarnaast kregen ook Tien Weren, Theo Gerrits en Marietje van den Elzen zijn boek aangeboden vanwege het feit dat zij degenen zijn die het initiatief hebben genomen dat uiteindelijk heeft geleid tot het plan Acaciahof.

Die avond verkocht Pieter 85 boeken uiteraard voorzien van zijn handtekening. Voor degene die deze kans gemist hebben om zijn boek aan te schaffen, zijn er bij Pieter thuis nog voldoende op voorraad, daarnaast is het boek te koop bij Primera Schipperheijn, bij Grand café restaurant Het Centrum en op de pastorie aan de Burgemeester Verstraatenlaan. Het boek is te koop voor € 10,-, waarvan € 5,- ten goede komt aan de bouw van de Mariakapel.

Tijdens het slotwoord van de avond bedankte pastoor Van der Meijden alle aanwezigen voor hun komst en met name werden de verkopers van de loten voor de loterij ten bate van de Mariakapel bedankt.

Voorafgaand aan het trekken van de winnende loten kon Marietje van den Elzen vol trots melden dat de loterij € 5.411,- had opgebracht.

Uitslag van de trekking:

  • De 3e prijs groot € 150,- is gevallen op lotnummer 2144.
  • De 2e prijs groot € 250,- op lotnummer 354.
  • De 1e prijs groot € 350,- op lotnummer 1654.

De winnaar van de 1ste prijs was in de zaal aanwezig. De winnaars van 2de en 3de prijs kunnen zich melden bij Marietje van den Elzen: 0485 - 45 18 76.