In de voormalige brandweerkazerne, stationsstraat 23 in Mill is per 1 maart 2014 een woonhuis gerealiseerd voor 8 jong volwassenen met een verstandelijke beperking en een (intensieve) zorgvraag. Inmiddels hebben 6 jongeren hier hun thuis gevonden.

Stichting de Ladder doet meer en dat willen zij graag met U delen. Aan de achterzijde van het perceel is een bijgebouw geplaatst, genaamd Florian, naar de beschermheilige van de brandweer. Hier wordt enkele dagdelen dagbesteding gegeven aan de bewoners en worden met plezier creaties gemaakt.

Zondag 20 november, tussen 12.00 - 16.00 uur, zullen zij Florian openstellen voor een ieder die geïnteresseerd is in wat ze ondernemen tijdens deze dagbesteding. De bewoners willen u graag laten zien wat zij creëren en zullen u van harte welkom heten. Kom ook langs om gezellig een praatje te maken, een kop koffie te drinken en aanschouw de producten die met zorg zijn gemaakt.

www.stichtingdeladder.nl, volg ons op Facebook.