De gemeente Mill en Sint Hubert is bezig met de herziening van het subsidiestelsel. In de raadsvergadering van 9 februari 2017 zal het nieuwe subsidiestelsel door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het nieuwe subsidiestelsel, organiseert de gemeente een plenaire informatiebijeenkomst om tekst en uitleg te geven over het nieuwe stelsel en om vragen te beantwoorden.

Belanghebbenden en belangstellenden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. Deze zal worden gehouden op woensdag 25 januari 2017 van 19.30 - 21.00 uur in Gemeenschapshuis de Jachthoorn aan de Wethouder Lemmenstraat 13 Sint Hubert.