Onder het motto “Mensen en hun geschiedenis” vindt aanstaande zondag 2 april in Cultureel Centrum Myllesweerd aan de Kerkstraat 3 in Mill een grote manifestatie plaats.

Gedurende de gehele zondag kunnen belangstellenden van 10.00 uur tot 17.00 uur hier terecht voor het achterhalen van feiten aangaande hun eigen familiegeschiedenis.

Dit in opzet en omvang unieke evenement in Oost Brabant mag zich gelukkig prijzen met de aanwezigheid van enkele gerenommeerde presentatoren uit stamboom- en geschiedenis onderzoek. Veelbelovend is vooral de aanwezigheid van de bibliotheek “Brabant Collectie” die zich voor het eerst in deze omvang buiten de muren van de Tilburg Universiteit presenteert. Men komt met een groot aantal historisch gezien kostbare stukken (afkomstig uit een erfenis begin 1800; zie ook foto) naar Mill; daaronder handmatig getekende kaarten/prenten en opgetekende documenten. De hier in Mill getoonde historische stukken vormen een klein deel van de collectie, die bestaat uit o.a. vele duizenden oude drukken (vóór 1851), prenten (kaarten, topografische afbeeldingen, historieprenten, maatschappelijk leven en portretten). Vermeldingswaard: hun verzameling omvat 150.000 boeken, ca. 300 tijdschriften (incl. heemkundige bladen) en 65.000 tijdschriftartikelen. Eigen ervaringen hebben aangetoond, dat hun presentatie zonder twijfel de ogen zal openen van menige bezoeker op dit evenement.

Vergelijkbare ervaringen zijn er met het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) uit ‘s- Hertogenbosch; zeker nu de dependance in Grave heeft moeten sluiten. BHIC kan de stamboomonderzoeker een enorme omvang aan feiten en tijdsbeelden in de vorm van historische documenten aanreiken. Met veel elan zorgt BHIC (en vrijwilligers) ervoor dat iedereen op deskundige en overzichtelijke wijze er toegang tot kunnen krijgen. Het ontsluiten en toegankelijk maken van stukken is één, het op een gebruikersvriendelijke wijze doen is twee. Daar slaagt BHIC met sneltreinvaart steeds meer in middels de inzet van het publieke internet. Dus een mooie gelegenheid te achterhalen wat nu al makkelijk en denkelijk ook op korte termijn verwacht mag worden.

In het rijtje exposanten kunnen natuurlijk ook niet ontbreken de heemkunde verenigingen uit onze gemeente: Heemschut Sint Huybert, Heemkundekring Felix Walter, Stichting Myllesheem en Heemkundevereniging ’t Amansheem. Zij organiseren dit evenement samen met het Stamboomcafé van het Senioren Hobby Centrum Mill. De inbreng van deze partijen zal dan ook nadrukkelijk liggen op het onder de aandacht brengen van hun eigen specifieke (dorps)gebonden collectie historische stukken en de ondersteuning die men als informatiebron kan aanreiken. Als voorproefje hierop zal ook “het depot” van Myllesheem open zijn voor bezichtiging. Het Stamboomcafé helpt geïnteresseerden uit de wijde omgeving in het wegwijs maken en zoeken naar informatiebronnen, het gestructureerd archiveren van opgespoorde familiegegevens en tot slot het attractief presenteren naar de eigen (familie)achterban. Ter completering van de inspanningen van deze organisatoren zal ook de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Land van Cuijk en Ravenstein aanwezig zijn. Alle partijen hebben een eigen stand waar men interactief wensen en vragen kenbaar kan maken en ter plaatse ook antwoorden mag verwachten.

Komt het zien, horen en zegt het voort: “Mensen en hun geschiedenis” is op zondag 2 april in Myllesweerd Mill van 10.00 - 17.00; entree is vrij (een vrijwillige bijdrage is echter welkom ter dekking van de kosten).