Zoals bekend houdt Wijkraad Mill-West op woensdag 12 april een openbare bijeenkomst in De Wester. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. De bijeenkomst begint om 19:30 uur en zal rond de klok van 21.30 uur zijn afgelopen.

De sociaal consulent van Woonmaatschappij Mooiland zal uitleg geven over haar werk in de wijk zoals omgaan met huurachterstand, vervuiling en overlast. De Wijkagentes van de Politie zullen uitleg komen geven over o.a. inbraakpreventie.

Benieuwd naar de stand van zaken van De Kinderboerderij? Kom dan naar de openbare bijeenkomst van Wijkraad Mill-West op woensdag 12 april, 19.30 uur in De Wester. De koffie staat klaar om 19.15 uur!

Tijdens deze avond krijgt u volop de gelegenheid om in gesprek te gaan met en om vragen te stellen aan de afgevaardigden van Mooiland, Politie en Wijkraad Mill-West.