Hebt u ook interesse om mee te praten over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 5 oktober 2017? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering op dinsdag 19 september 2017.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 5 oktober besproken worden. Op de agenda staat o.a. evaluatie en aanpassing geurverordening, de nota “Op weg naar toekomstbestendige gemeenschapsaccommodaties 2018-2021”, de wijziging afvalstoffenheffing Land van Cuijk en Boekel en wijk- en dorpsbeheer gemeente Mill en Sint Hubert “Samenwerken aan een leefbare woonomgeving”.
U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op dinsdag 19 september 2017 naar gemeenschapsaccommodatie De Jachthoorn in Sint Hubert. Aanvang: 20.00 uur.

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 5 oktober kunt u vinden op www.gemeente-mill.nl. Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering.

Agenda

20.00 uur

  • Opening/welkom door de voorzitter
  • Notulen achterbanvergadering 29 juni 2017
  • Rondvraag
  • Bespreking agenda raadsvergadering van 5 oktober 2017
  • Mededelingen

22.00 uur

  • Vragen aan wethouder en fractieleden
  • Sluiting

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486 - 43 14 89 / www.vierkernenpartij.nl.