Foto: Cockie Kremers

Op zaterdag 23 juni zijn er op initiatief van Ontdek Mill in en rond de St. Willibrorduskerk in Mill diverse activiteiten. Dit alles in het kader van de Nacht van een goei leven.

Er is live (akoestische) muziek, er is een lichtshow, een tentoonstelling en met het oog op streekproducten ook speciale hapjes en drankjes. Maar ook staat die avond de vraag centraal, hoe ziet de toekomst van dit kerkgebouw er nu uit. Aanvang 19.00 uur en de toegang is gratis.

St. Willibrorduskerk

De kerkparochie in Mill bestaat al sinds begin 12de eeuw, maar heeft heel veel moeilijke tijden doorgemaakt. Het gebouw zoals wij dat nu kennen in de Kerkstraat in Mill bestaat ‘pas’ sinds 1881. In de loop der eeuwen is de kerk heel vaak verwoest, vervallen en weer opgebouwd. Op verschillende plekken. Hoe arm ook, de plattelandsbevolking van Mill heeft altijd, door samen te werken en dankzij vele kleine giften een kerk kunnen bouwen en onderhouden.

Maar...

Het kerkgebouw is dringend aan onderhoud toe. De geschatte kosten hiervoor bedragen 3 miljoen euro, waarvan 50% mogelijk via subsidies te dekken is. Maar de volgende vraag is in hoeverre het maatschappelijk verantwoord is om zoveel geld in een eventuele restauratie te stoppen, met de wetenschap dat de kerk “leeg loopt”. Of kunnen we misschien een andere functie bedenken voor dit markante gebouw zodat het uiteindelijk financieel op “eigen benen” kan staan?

Deze en andere vragen zullen de komende tijd een antwoord moeten krijgen. Via de Nacht van een Goei Leven op zaterdag 23 juni geeft Ontdek Mill alvast een voorzetje. Dit door de kerk letterlijk en figuurlijk in het licht te zetten.