Hebt u ook interesse om mee te praten over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 4 oktober 2018? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering op dinsdag 18 september 2018.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 4 oktober besproken worden.

Waarin o.a. de prestatieafspraken met Mooiland besproken worden, de Regionale woningmarktstrategie LvC en het gemeentelijk programma, het bestemmingsplan Sint Hubertsebinnenweg 58, de energieverkenning en energievisie, de nieuwe gemeenschappelijke regeling afvalinzameling LvC en Boekel, de aanplant van toekomstige monumentale bomen en het Regionaal veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022 aan de orde komen.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op dinsdag 18 september 2018 naar gemeenschapsaccommodatie De Jachthoorn in Sint Hubert. Aanvang: 20.00 uur.

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 4 oktober kunt u vinden op www.gemeente-mill.nl. Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering.

Agenda

20.00 uur

  • Opening/welkom door de voorzitter
  • Notulen achterbanvergadering 19 juni 2018
  • Rondvraag
  • Bespreking agenda raadsvergadering van 4 oktober 2018
  • Mededelingen

22.00 uur

  • Vragen aan wethouder en fractieleden
  • Sluiting

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489 / www.vierkernenpartij.nl.