Op 30 september was ik op het Provinciehuis aanwezig bij een bijeenkomst over criminele inmenging bij amateur voetbalclubs. Samen met burgemeester Depla van Breda ben ik namens Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland bestuurlijk verantwoordelijk voor dit project.

Amateurvoetbalclubs moeten beter hun best doen om criminele sponsors buiten de deur te houden. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek onder twaalf Brabantse clubs in de hogere klassen van het amateurvoetbal. Uit het maandagavond gepresenteerde onderzoek van drie Tilburgse criminologen blijkt dat bij amateurclubs het risico van criminele inmenging niet hoog op de agenda staat. Een aantal van de ondervraagde clubs heeft wel eens te maken gehad met een ‘lastige situatie’ met een sponsor, maar geen van hen heeft een duidelijk beleid op dit gebied.

De bestuursleden van de ondervraagde clubs beseffen volgens de onderzoekers dat ze kwetsbaar zijn, maar weten niet hoe ze criminele inmenging kunnen voorkomen. Ze praten hier niet over met andere bestuursleden, ook niet wanneer er twijfel is over de integriteit van een sponsor. Een folder met een checklist moet clubs gaan helpen om kwetsbaarheden en integriteitsproblemen op te sporen en vooral het gesprek op gang te brengen. Je moet als club een sfeer creëren waar een crimineel zich niet lekker bij voelt. Dat kan door bijvoorbeeld af te spreken dat de club geen contant geld aanneemt en door alleen in zee te gaan met lokale, bekende ondernemers. De aanpak wordt de komende maanden verder uitgerold. De KNVB, gemeenten en de Provincie zijn graag bereid clubs in dit proces te ondersteunen. Binnen onze gemeente zullen we ook gesprekken met sportverenigingen gaan organiseren om dit thema bespreekbaar te maken. Samen gaan we voor Fair Play op onze sportvelden.

Burgemeester Antoine Walraven