Tijdens de goedbezochte algemene ledenvergadering van voetbalvereniging SC St. Hubert zijn een aantal jubilarissen gehuldigd. Op de foto’s ziet u voorzitter Wim Govers, samen de 25-jarige jubilarissen Bob Gerrits, Arjen Hendriks, Hans Verdonschot en Stefan Rongen. Tom van de Ven was helaas verhinderd.

Hans stopt na dit seizoen als secretaris van onze vereniging. Een taak die hij steeds met volle overgave heeft vervuld. Allen kregen een applaus en onderscheiding voor hun lidmaatschap en verdiensten voor SC St. Hubert.

Behalve 25-jarige jubilarissen kwamen ook enkele 40-jarige jubilarissen op de voorgrond. Fred Maas en Henri Driessen werden bedankt voor hun lange lidmaatschap en verdiensten voor onze vereniging. Paul Omozik, ook 40 jaar lid was helaas verhinderd. Ook voor hem een applaus voor zijn jubileum en het vele werk dat hij voor de club heeft verzet. Harry Verbruggen en Cor van de Weem zijn al 50 jaar lid van SC St. Hubert. Een fantastische prestatie. Voorzitter Wim Govers bedankte hen dan ook voor het lange lidmaatschap, maar vooral voor de wijze waarop zij, en alle jubilarissen hun lidmaatschap hebben ingevuld. Nog altijd actief voor onze club, en hopelijk nog vele jaren na nu. 

Tijdens de ledenvergadering werden alle leden bedankt voor hun vrijwillige inzet waardoor het hele seizoen alle activiteiten zeer succesvol verlopen zijn. Uiteraard kwam ook de samenwerking met de Willy’s aan bod. Na enige discussiepunten bleek uiteindelijk iedereen ervan overtuigd te zijn dat dit voor de jeugd van beide verenigingen een goede zet is geweest, en dat we met zijn allen doorgaan met en hopen op een voortdurende prettige samenwerking. 

Na afloop dankte de voorzitter iedereen voor zijn inbreng, wenste iedereen een prettige vakantie en konden alle leden onder het genot van een drankje nog even gezellig nakletsen. Op zaterdag 13 augustus a.s. beginnen de Gouden Klok Spelen. Een toernooi dat al heel veel jaren clubs uit onze omgeving trekt, ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bij deze willen we alvast iedereen uitnodigen om de nieuwe teams, en vooral natuurlijk SC St. Hubert te komen aanmoedigen. Op zondag 14 augustus wordt de finale gespeeld. Houd voor de tijden onze clubsite in de gaten (www.scsthubert.nl) en de website van ons dorp (www.sthubert.nu). Komt dat zien!