Op maandag 27 juni werd de jaarvergadering van De Willy’s gehouden. Deze verliep zeer voorspoedig. Er waren deze avond maar liefst 9 jubilarissen die werden gehuldigd.

Er waren 4 personen 25 jaar lid, Mark Selten, Erwin Mengerink, Erik Janssen en Thijs Selten. Vier personen waren 50 jaar lid, Math van Berlicum, Marius Selten, Tiny van Daal en Wim Aben. En Janus van Berlicum was maar liefst 60 jaar lid. Naast al deze jubilarissen werd Jan Selten tot Lid van Verdienste benoemd vanwege zijn grote inzet voor de vereniging.

Binnen het hoofdbestuur waren Twan Veld en Henk Aarts aftredend en niet herkiesbaar. Heidi Willems werd gekozen en Jörg Oppers herkozen. Henk Aarts werd bij zijn afscheid benoemd tot erelid van v.v. De Willy’s en kreeg van de KNVB de Gouden Speld uitgereikt. Dit alles voor zijn tomeloze inzet voor de voetbalclub waar hij dag en nacht voor klaar staat.