• HWxXUfd0n8I

In deze Week van de Toegankelijkheid is er volop aandacht voor de sociale toegankelijkheid voor iedereen met een beperking.

Om hier extra de aandacht op te vestigen deed Corné Kremers namens Stichting Land van Cuijk interviews met vertegenwoordigers van de lokale platforms. Guus Fonteijn en Henk Kuppen zijn actief bij het Platform Gehandicapten Mill.

Hen Daams maakte namens Omroep Land van Cuijk de Tv-opnames.