Op de Pastoor Jacobstraat (N264) in Sint Hubert, is recentelijk een digitale flitspaal geplaatst. Deze is ter vervanging van een oude, analoge flitspaal.

Binnenkort wordt de digitale flitspaal geactiveerd en dat betekent dat bestuurders die te hard rijden door deze flitspaal worden geregistreerd. Hier geldt een maximumsnelheid van 50 km/u. Er wordt in twee richtingen gehandhaafd.

De motivatie om hier een digitale flitspaal te plaatsen heeft te maken met de snelheid van het verkeer op het kruispunt van de Pastoor Jacobstraat met de Lange Schoolstraat. Dat is een kruispunt met veel verkeersbewegingen.