Het is weer bijna zo ver; de jaarwisseling. Een feest dat gevierd wordt door jong en oud en helaas vaak al ruim voor de daadwerkelijke jaarwisseling voor overlast kan zorgen.

Ook dit jaar werken de gemeenten samen met de politie, openbaar ministerie en Bureau Halt om vuurwerkoverlast zo veel mogelijk te beperken.

Halt-verwijzing

De gemeente werkt samen met politie en het Openbaar Ministerie om vuurwerkoverlast te beperken. Dit houdt in dat de bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeenten jeugdigen overtreders in de leeftijd 12 tot 18 jaar door kunnen verwijzen naar Halt. Dit betekent dat jongeren een taakstraf opgelegd krijgen.

Meldlijn vuurwerkoverlast

Vanaf 27 december is de meldlijn vuurwerkoverlast van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert weer geopend. Op het nummer 06 - 10 51 87 62 kan vuurwerkoverlast worden gemeld. De gemeentelijke Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (Boa’s) hebben tijdens hun dienst deze mobiele telefoon bij zich, zodat zij snel op een melding kunnen reageren. Daarnaast zullen de boa’s verschillende hot-spots bezoeken waar mogelijk vuurwerk wordt afgestoken. De meldlijn is tussen 08.00 uur en 22.00 uur bereikbaar, daarbuiten kan het nummer van de regionale politie (0900 - 88 44) worden gebeld. Om de politie en de Boa’s te helpen bij het achterhalen van de overlast veroorzakers zou een melding uit de volgende onderdelen moeten bestaan:

  • Geef een duidelijk beschrijving van de veroorzaker.
  • Gaat het om één persoon of om een groep?
  • Wat voor kleding dragen de veroorzakers (kleur jas, broek, pet et cetera).
  • Zijn de veroorzakers op de scooter, op de fiets of te voet?

Afsteken van consumentenvuurwerk

Het afsteken van consumentenvuurwerk mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Dit jaar mag vuurwerk worden verkocht en gekocht op 29, 30 en 31 december. Vuurwerkovertreders tot 18 jaar die betrapt worden op het afsteken van vuurwerk buiten de bovenstaande tijden, worden direct naar Bureau Halt verwezen.

Voorlichting

Voor alle basisschoolleerlingen van groep 8 in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert stelt het Bureau Halt een lespakket over vuurwerk beschikbaar en/of worden lessen gegeven. Via dit lespakket worden de leerlingen bewust gemaakt van de gevaren van het afsteken van vuurwerk. Op de middelbare scholen in de gemeenten zullen ook posters van Bureau Halt worden opgehangen. Tenslotte wordt ook via social media (met name Twitter) aandacht besteed aan de regels omtrent het afsteken van vuurwerk. Meer informatie over vuurwerk en de Halt campagnes is te vinden op de website www.halt.nl.