Tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november jl. heeft het CDA het gemeentebestuur opgeroepen beter te overleggen met ouders van wie de kinderen zijn aangewezen op vervoer naar speciaal onderwijs.

Raadslid Moniek van den Elzen: ‘Afgelopen jaar zijn er vanuit diverse kanalen klachten geweest over het leerlingenvervoer binnen onze gemeente. Het gaat hierbij over het vervoer van kinderen met een speciale zorgvraag die niet de naar het regulier onderwijs kunnen. De communicatie met de gemeente over deze klachten verliep moeizaam en zonder tevreden resultaat. Ouders maken zich echt zorgen over hun kinderen en het vervoer.’

Haar collega Edwin van Schipstal vult aan: ‘Uit het opgevraagde klanttevredenheidsonderzoek komen deze klachten niet naar voren. Zo’n onderzoek wordt maar eens in de drie jaar gehouden.’ Dit is wat het CDA betreft te weinig om bij te kunnen sturen in geval van problemen. Nieuwe leerlingen zitten dan immers al halverwege hun schoolperiode. Het CDA is van mening dat naast het driejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek, beter en meer contact moet worden onderhouden met de ouders van de kinderen over het leerlingenvervoer. Daarnaast zou een jaarlijkse bijeenkomst een manier kunnen zijn om sneller en beter dan nu het geval is, feedback en inzicht te krijgen over de uitvoering en kwaliteit van het leerlingenvervoer. Er kan dan ook beter en sneller samen met de ouders gezocht worden naar een oplossing voor eventuele problemen.

De wethouder zegt bekend te zijn met de problemen en kondigde aan dat het nieuwe klanttevredenheidsonderzoek komend voorjaar uitgevoerd wordt. De oproep van het CDA voor een laagdrempelig jaarlijks contactmoment met de ouders ziet de wethouder echter niet zitten. Hierin wordt hij ondersteund door de coalitiepartijen VKP en AB’90. Wel heeft de wethouder toegezegd de raad beter te informeren over het functioneren van het leerlingenvervoer en over de klanttevredenheid.

Het CDA gaat ervan uit dat de klachten over het leerlingenvervoer snel verminderen en dat de kinderen en hun ouders meer tevreden zijn over het leerlingenvervoer. Mocht u desalniettemin verbeterpunten hebben, dan hoort het CDA graag van u.

www.cdamill.nl