De bouw van koopwoningen op het perceel Concertzaal aan de Stationsstraat in Centrum Mill krijgt steeds meer vorm.

Nu de eerste stappen richting planontwikkelingen zijn afgerond was er vorige week een eerste concrete introductie van het plan aan bewoners van de woonomgeving. Hierbij zijn met name de conceptuele vormgeving, de aanleg van de bijpassende infrastructuur en de integratie van het geheel binnen de omgeving aan de orde gekomen. De bewoners uit de omliggende straten t.w. Wilhelminastraat, Melkweg en Stationsstraat zijn door de vereniging Woongroep Concertzaal persoonlijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Op deze bijeenkomst was ook wethouder Jos van den Boogaart aanwezig, omdat hij binnen onze gemeente portefeuillehouder Bouw en Commercie is.

De Woongroep Concertzaal heeft zich ten doel gesteld in de vorm van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap de plannen te gaan uitvoeren. De plannen zijn gericht op de doelgroep senioren, om die reden is gekozen voor senioren bestendige woonomgeving. Veel nadruk legt de vereniging ook op duurzaamheid in gebruik van energie en bouwmaterialen, waarbij de bouwbesluiten als minimaal vertrekpunt kunnen worden aangemerkt. Wij zullen mogelijk als eerste in Mill een wijkje gaan realiseren zonder gasaansluiting.

Dat de animo groot is bewijst wel dat nu reeds op 7 van de 10 beschikbare kavels een claim is gelegd; e.e.a. bevestigd door aanmelding als lid van de vereniging. De individuele leden en dus eigenaren van de kavels hebben een maximale inbreng in de totstandkoming van het ontwerp zolang als het maar in te passen is binnen de uitstraling van het totale plan. Onze vereniging wordt in ontwerp, realisatie en oplevering begeleid door Ariens Bouwgroep uit Wijchen. Dit is een professioneel team van bouwdeskundigen en architecten.

Wij als vereniging zijn ervan overtuigd, dat de nu nog resterende 3 kavels zeker ook snel vergeven zullen zijn aan belangstellenden die zich de komende tijd nog kunnen aanmelden. Zo zullen we dan met z’n tienen Kerst 2020 ons gloednieuwe huis kunnen betrekken.

Bijkomend voordeel is, dat we tegen die tijd niet enkel onze naaste buren (mede-eigenaren) goed kennen, maar ook bewoners van de aangrenzende woningen.

Namens het voorlopige bestuur van Woongroep Concertzaal met dank aan de positieve inbreng van onze gemeentebestuurders.

Voorzitter Jo van Soest, Secretaris Theo de Klijn en Penningmeester Albert van der Pol.