De woonwagenbewoners die sinds 23 september met hun caravans aan de Kampweg / Mergen in Mill stonden, zijn vandaag op eigen initiatief vertrokken.

“We zijn blij dat de broers zelf hebben ingezien dat zij geen kans maken op een standplaats in de gemeente Mill en Sint Hubert omdat zij geen binding met onze gemeente hebben.” Dat schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden van het voormalige woonwagenterrein. “Dit staat als één van de uitgangspunten beschreven in de nieuwe beleidskaders van het ministerie en dit hebben wij daarom ook met deze reden nogmaals schriftelijk aan hen bevestigd.”

De gemeente heeft na het vertrek van de woonwagens het terrein weer ontoegankelijk gemaakt. Op dit moment werkt de gemeente aan nieuw beleid rond woonwagenbewoning in de gemeente Mill en Sint Hubert. Dit beleid zal de gemeente samen met diverse partijen op gaan stellen.

In de brief staat verder: “We vinden het erg vervelend dat de actie van de broers heeft gezorgd voor overlast voor u als direct omwonende. We willen u dan ook bedanken voor uw signalen en uw geduld voor de (soms tijdrovende) stappen die wij de afgelopen weken moesten nemen. Op het moment dat iemand zich de komende tijd gaat vestigen op dit terrein, dan heeft de gemeente direct het recht om op te treden.