Bij familiebezoeken ontmoeten wij ook mensen met dementie in de kring van nabestaanden. De familieleden vinden het vaak lastig om te besluiten of de naaste met dementie mee kan naar de uitvaart en meer van dat soort vragen.

Zou u het verdrietige nieuws vertellen en zo ja, hoe? En kan uw familielid mee naar de uitvaart of zou u het risico te groot vinden dat dit de verwarring alleen maar groter maakt of dat de ceremonie wordt verstoord?

Recht op emoties

De reactie van iemand met dementie blijft moeilijk te voorspellen. Toch zijn diverse medici het erover eens; ook iemand met dementie mag zeker het verdriet voelen van een verlies, ook al is het maar even. Het buitensluiten van die persoon zou een dubbel gemis zijn; hij of zij hoort er gewoon bij als het enigszins mogelijk is.

Waar doen we goed aan?

Het is aan u, eventueel in overleg met de (verpleeg)huisarts of psycholoog, of en in welke mate uw naaste betrokken kan worden bij een afscheid. Indien uw familielid al te veel in een eigen wereld leeft, is het wellicht verstandiger om hem of haar rustig thuis te laten ten tijde van de uitvaart. Als u echter denkt dat uw naaste de overledene nog in enige mate herkende, kan het waardevol zijn om hem of haar (gedeeltelijk) bij het afscheid te betrekken.

Afscheid toegankelijk voor iemand met dementie

Wij kunnen het afscheid op zo'n manier aanpassen, dat we rekening houden met de mogelijkheden van uw naaste. We verminderen daarbij de aanwezige prikkels. Zo kan het een idee zijn om thuis of in een uitvaartcentrum in alle rust en beslotenheid afscheid te nemen. Of we passen de volgorde binnen de uitvaart aan. Ook kunnen we rustige momenten inbouwen, vertrouwde elementen toevoegen, het woordgebruik (tijdelijk) aanpassen, etc. Daarbij zorgen we dat uw naaste, onder begeleiding van een bekende, de uitvaart altijd voortijdig kan verlaten.

Precisie en inlevingsvermogen voor rust en respect

Voor ons is elke uitvaart maatwerk, maar dit afscheid vraagt om nóg meer flexibiliteit en inlevingsvermogen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op zijn eigen manier rustig en respectvol afscheid kan nemen. Uw naaste met dementie maar juist ook u, zonder extra zorgen. We bespreken graag wat in uw situatie zou passen.

Annora Uitvaartverzorging
Wanroijseweg 42 5451 HA Mill Tel 0485 452 868
Oliestraat 4 5361 GN Grave Tel 0486 472 074
www.annorauitvaartverzorging.nl