Nolda en Herman Verbeek plus SHC voorzitter Ton Ermers.

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel (maandag 7 januari) van het SHC is het een traditie dat de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt wordt.

Een verkiezingsjury kwam met een opmerkelijk resultaat: 4 personen kwamen hiervoor in aanmerking. Herman en Nolda Verbeek - teamleiders hobby Natuur, ze hebben meer dan 125 excursies georganiseerd en Jan v.d. Linden - Ton Ederveen, beiden teamleider van hobby Glas in Lood - ze begeleiden 2 hobby groepen per week. Het juryrapport was een opsomming van vele kwaliteiten en resultaten. Alle vier kregen ze de bekende SHC-bokaal uitgereikt, speciaal hiervoor gemaakt door Adrie de Backer.

Voor de eerste keer in het bestaan van het SHC zijn ook de vrijwilligers van het 1ste uur ( 12,5 jaar vrijwilliger) gehuldigd. Zo kregen Jeanne Holleman, Corrie Vlaar, Adrie de Backer, Tien van Tienen, Jan Derks, Piet v.d. Oever, Jan v.d. Linden, Nolda Verbeek, Herman Verbeek, Pieter v.d. Elzen, Jos de Jong en Hans van Baal een oorkonde van verdiensten uitgereikt, door de voorzitter van het SHC - Ton Ermers.

Deze onderscheiding zal de aankomende jaren regelmatig terugkomen, want het corps van vrijwilligers heeft het getal van 55 personen bereikt. Voor meer info zie: www.seniorenhobbycentrum.nl / www.jeugdhobbycentrum.nl.