Uit het jaarlijkse onderzoek van het weekblad Elsevier naar de kwaliteit van de VO-scholen blijkt wederom dat het Merletcollege in Mill een superschool is.

Het Merletcollege in Mill heeft de minste zittenblijvers en de hoogste examencijfers. Elsevier kijkt daarbij naar de volgende zaken:

  • Zit de leerling in leerjaar drie op het niveau van het advies van de basisschool;
  • Hoeveel leerlingen blijven er zitten in de onderbouw;
  • Hoeveel leerlingen slagen zonder onderbreking;
  • Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van het examen;

Voor de gemengde leerweg schoort het Merlet in Mill op alle 4 de onderdelen supergoed. “Voor basis- en kaderberoepsgerichte leerweg scoren we op 3 onderdelen supergoed,” vertelt Menno van Halem, directeur van het Merletcollege. “Wij zijn super trots op dit resultaat.”