De gezellige motocrossvereniging bestaat al sinds 1971 en heeft ca. 120 leden. Naast deze leden hebben ze nog een tal van actieve vrijwilligers. Alle verbonden aan de Gemeente Mill.

Jaarlijks organiseren ze een nationale MON wedstrijd en houden ze er een gezellig clubleven op na, die betrokken is bij de Millse gemeenschap. Maar de grootste behoefte van deze motocrossclub is het maken van trainingsuren op hun motoren.

En juist deze trainingsuren staan enorm op de tocht en in feite al een paar jaar lang, want in 2012 heeft de gemeenteraad besloten om de bestemming ‘natuur’ aan het gebied De Kuilen toe te kennen. Blijkbaar valt motocross daar niet onder, ondanks dat recente wetenschappelijke onderzoeken hebben laten zien dat dit een prima combinatie kan zijn. Motocross heeft namelijk een positief effect op de lokale biodiversiteit. Door het omwoelen van de grond kunnen insecten rondscharrelen en zaden ontwikkelen tot planten, struiken en zelfs bomen.

Destijds was er zicht op een alternatief voor de motocrossers, aangezien er ver ontwikkelde plannen lagen voor een regionaal circuit aan de Middenpeelweg, echter is dat vandaag de dag volledig van de baan.

Wij zijn van mening dat er duidelijk een behoefte is in de gemeente Mill om te kunnen motocrossen en dat er vanuit de overheid in gefaciliteerd dient te worden. Net zoals dat voor andere sportverenigingen ook het geval is. Beginnende leden (meestal jeugdleden) dienen te kunnen trainen, anders heb je geen aanwas en is dat het begin van het einde voor zo’n club.

Het geluid van onze sport. De een vindt het de charme en een buitenstaander ervaart het als overlast. De afgelopen jaren zijn de geluidsnormen op nationaal niveau al flink terug gedrongen, de verwachting is dat dit de komende jaren nog verder doorgezet zal worden. En wat zijn de ontwikkelingen op lange termijn, zou het elektrisch crossen doorbreken?

Maar hoe veel overlast is er daadwerkelijk? Of zijn de geluidsklachten er ook als er evt. toekomstige evenementen op De Kuilen georganiseerd gaan worden.

Zonder een trainingslocatie in de gemeente zal er uitgeweken worden naar andere locaties. De crosscircuits in de buurt hebben geen capaciteit, want zij zijn beperkt in het toelaten van het aantal rijders en die grenzen zijn al bereikt. Naast het uitwijken naar andere circuits creëer je wildcross, waar de club niet achterstaat, maar de overlast daarvan zal wellicht groter zijn dan van een permanent circuit.

Dus nogmaals, de motocrossers willen rondjes rijden op hun crossmotoren, met graag een jaarlijks evenement. Maar of dat nu op de kuilen gebeurd of ergens anders in de gemeente, de motocrossclubs willen gehoord en gefaciliteerd worden. Deze behoefte moet geen probleem worden, niet voor deze gemeente, maar al helemaal niet voor andere gemeentes of de provincie. En waarom niet gewoon op De Kuilen zelf, als alle faciliteiten en historie daar al liggen? Of is er voldoende budget om het e.e.a. elders te bewerkstelligen?

CCM de Zandhazen
Ronnie v.d. Wijst