De Kuilen is één van de mooiste plekken in onze gemeente wat door allerlei mensen gebruikt en gewaardeerd wordt. Komende raadsvergadering wordt besloten welke richting we op willen met het gebied en de directe omgeving. Natuur, recreatie, wonen of iets van alles?

Hulde aan de publieke tribune

In de aanloop naar de raadsvergadering is er afgelopen woensdag uitgebreid gesproken over dit gebied en met gebruikers. Het was volle bak in het gemeentehuis. Uit alle hoeken en gaten werden stoelen bijgeplaatst maar ondanks dat, moest een deel van het publiek blijven staan.

Algemeen Belang ’90 vind het erg fijn dat zo veel mensen de moeite hebben genomen om hun mening te geven of hun belangstelling te tonen. Dat sterkt ons in onze mening dat het een heel belangrijk gebied is met veel gebruikers en bezoekers. Hierbij willen we onze waardering en complimenten uitspreken voor deze mensen. Iedereen was in de gelegenheid om zijn of haar verhaal te brengen waarbij door alle aanwezigen respectvol geluisterd werd waardoor iedereen de gelegenheid had om zijn of haar visie goed over te brengen. Hulde aan de mensen op de publieke tribune.

De crossbaan

Het raadsvoorstel gaat niet over het eindigen van de erfpachtovereenkomst van MSC Mill of over de crossbaan. Het gaat over de Visie van het gebied de Kuilen. Maar we kunnen de crossbaan ook niet helemaal los zien van deze visie, en begrijpen de aandacht en vragen rondom de crossbaan heel goed. De eindigheid van het circuit is geen gevolg van de visie, maar een eigenstandige ontwikkeling op basis van wat is vastgelegd in de erfpachtovereenkomst die binnenkort eindigt.

AB’90 in een spagaat

Algemeen Belang ’90 voelt zich in een spagaat zitten. Aan ene kant zien we de motorcross op De kuilen met haar rijke historie. Vanuit de andere kant zien wij ook dat doorzetten van het crossterrein op de huidige locatie onder de huidige condities gewoonweg niet mogelijk is. Het is niet zo dat wij willen dat het crossen op de kuilen onder de huidige voorwaarden stopt. Vanwege provinciaal beleid als ook de ligging van de crossbaan in natuurgebied, bestemd als ecologische hoofdstructuur zijn eerdere pogingen om de crossbaan bij De kuilen positief te bestemmen gestrand. Het provinciale beleid is gericht op de opheffing van lawaaisportterreinen in het buitengebied.

Geen valse hoop, wel zoeken naar alternatieven

Wij zijn reëel en willen partijen geen vals hoop geven. Helaas zien we dat op andere plekken soms wel gebeuren. Momenteel heeft CCM De Zandhazen 120 actieve leden. Daarnaast worden er jaarlijks drie drukbezochte crossevenementen georganiseerd. Er is dus een grote behoefte aan een motorcrossvoorziening om te trainen en wedstrijden te rijden. Gelijker tijd zien we dat er ook behoefte is aan rust, natuur en ruimte.

In de regio zien we dat op lange termijn het voortbestaan van veel motorcrossbanen onder druk staat. We zijn van mening dat er gekeken moeten worden naar mogelijke alternatieven voor de motorcross sport. Een opgave die denken wij niet alleen op gemeentelijke schaal moet worden opgepakt, maar samen met de regio, cross- en natuurverenigingen. Algemeen Belang ’90 wil dit op de bestuurlijke agenda van het Land van Cuijk plaatsen om samen de problematiek van crossterreinen, natuur en wildcrossen op te pakken.

Bram Hendriks,
Namens fractie Algemeen Belang ‘90