Marijke van Hees en Martien Siebers (r) nemen AED in ontvangst (Foto: Kies voor Leven)

Schaijk - Sinds maandag 4 februari jl. beschikt Jeu de Boulesclub ‘Le Jeteur’ aan de Bossestraat 10 in Schaijk over een AED. Deze AED is geschonken door de landelijk opererende Stichting Kies voor Leven uit Mill. Een Algemeen Nut Beogende Instelling die al sinds 2003 de AED promoot in heel Nederland.

Met een Automatische Externe Defibrillator (AED) kan in het geval van een circulatiestilstand (hartstilstand) het hartritme weer in balans worden gebracht. Meer AED’s dragen bij om van heel Nederland één 6-minutenzone te maken, zodat mensen met een circulatiestilstand (hartstilstand) buiten het ziekenhuis binnen zes minuten kunnen worden gereanimeerd.

Binnen het ledenbestand van Jeu de Boulesclub ‘Le Jeteur’ beschikken al diverse personen over een rechtsgeldig reanimatiediploma, zodat er bij een hartcalamiteit op een juiste manier de eerste hulp verleend kan worden aan slachtoffers met een ernstige hartcalamiteit.

Wij zijn Toon Hermsen, oprichter/voorzitter van de nationaal werkende Stichting Kies voor Leven erg dankbaar dat er, mede dankzij de medewerking van CardiAid Benelux, een AED is gedoneerd aan onze Jeu de Boulesclub. Ook de verwarmde Rotaid AED-kast maakt onderdeel uit van de schenking. “Een enorm belangrijke uitbreiding van onze almaar groeiende Jeu de Boulesclub”, aldus secretaris Marijke van Hees en bestuurslid Martien Siebers van Jeu de Boulesclub ‘Le Jeteur’.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.kiesvoorleven.nl of www.lejeteur.nl.