Het Merletcollege in Mill heeft een zilveren Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee laten zij zien dat de schoolkantine gezond is ingericht.

Het Merletcollege heeft hard gewerkt om de kantine gezonder te maken. Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in hun gezonde schoolkantine. Het oog van leerlingen valt meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. En er is altijd water beschikbaar in de vorm van een watertappunt. De school is blij met dit aanbod zodat zij de leerlingen kunnen verleiden om gezonder te kiezen. Om zover te komen heeft de school nauw samengewerkt met de GGD “en de cateraar van de school (Bakkerij Verkerk). Kunst was om een goede balans te vinden tussen gezonde en minder gezonde keuzes. Natuurlijk zijn suggesties van de leerlingen ook meegenomen bij het maken van de verschillende keuzes al hebben we daar niet altijd naar geluisterd.

De school heeft de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen. Wij leveren graag een bijdrage aan een gezonde leefstijl voor onze leerlingen.

Met deze schaal heeft de school het predicaat gezonde school verworven op het thema voeding. Naast een gezondere kantine besteed de school in de lessen ook aandacht aan een gezonde leefstijl.

De Gezonde Schoolkantine

De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine.