Foto: Peter Cornelissen

De op een aantal kazematten langs het Peelkanaal binnen de gemeente Mill en Sint Hubert aanwezige tekstborden, zijn onlangs door nieuwe borden vervangen. Zo ook het informatiepaneel staande op het grasveld (1-3RI-plantsoen) nabij City Resort / Fitland.

Mede aan de hand van de gegevens op dit informatiebord en de teksten op de bordjes op de kazematten, worden door leden van de Stichting Sporen van de Oorlog desgevraagd rondleidingen gegeven over de aanleg van de Peel-Raamstelling, de mobilisatie en de strijd in Mill op 10 en 11 mei 1940.

Deze nieuwe borden zijn mede bekostigd door subsidie van de ANWB en de gemeente Mill en Sint Hubert. Op dinsdag 5 februari werd het informatiebord formeel onthuld door de heer Carel van Genugten, voorzitter van de stichting, samen met de wethouder Jos van den Boogaart, binnen wiens portefeuille recreatie en toerisme valt.

Bekijk een door Hen Daams gemaakt Tv-item van deze onthulling via de Lokale Omroep Mill en de rubriek video op inmill.nl.