De kerngroep heeft de afgelopen weken niet stil gezeten en heeft eind 2018 alvast de start gemaakt voor de komende gezamenlijke collecte.

De collectanten hebben massaal gereageerd op de verzonden nieuwjaarswens waarin tevens de vraag gesteld werd of men weer beschikbaar was voor komend jaar.

Het doet de organisatie goed om zoveel respons te mogen ontvangen van de vrijwilligers.

De opmerkingen uit de evaluatieformulieren van 2018 zijn verwerkt in de opzet en werkwijze van de komende collecteweek.

Ook is de organisatie verheugd dat we dit jaar weer mogen rekenen op de facilitaire steun van organisaties en bedrijven waar we vorig jaar gebruik van mochten maken waarvoor onze welgemeende dank.

De collecte wordt gehouden in week 15, van 8 t/m 12 april as. Noteer dit alvast in je agenda!

De enveloppen worden opgehaald door twee collectanten i.v.m. de veiligheid en het is tenslotte ook nog plezieriger om dit met z’n tweeën te doen.

De week voorafgaande aan de collecteweek worden de enveloppen bezorgd bij alle inwoners van Mill.

In de komende edities van de Neije Krant en op inmill.nl zult u regelmatig info vinden betreffende de collecteweek.

Ook dit jaar wordt er door alle kerkdorpen van de gemeente Mill en Sint Hubert in dezelfde week gecollecteerd voor de landelijke goede doelen.

Het blijkt uit de ervaring van 2018 dat dit een goede keuze is geweest om in heel de gemeente gelijktijdig te collecteren.

Mochten er nog personen zijn die belangstelling hebben om in de vrijwilligersclub mee te draaien, neem dan contact op met de secretaris, Geertje Braks tel. 06-54234777 of Jan van de Wiel tel. 06-20360449.

We hopen wederom op massale steun van onze inwoners te mogen rekenen.

Namens kerngroep Stichting Goede Doelen Week Mill