De Dorpsraad Sint Hubert is als procesbewaker aanwezig geweest bij de eerste bijeenkomst van de werkgroep “Herinrichting Pastoor Jacobsstraat Sint Hubert”. Deze werkgroep gaat enkel over de herinrichting van de N264 in de bebouwde kom. Dit proces is goed opgestart en er volgen nog meerdere bijeenkomsten.

De gemeenteraad heeft een motie ingediend en de provincie gevraagd om het vorig jaar uitgevoerde onderzoek over de N264 te heroverwegen vanwege de slechte communicatie; het nalaten van informatievoorziening over andere mogelijke opties van rondwegen en twijfels over tellingen. Dit zijn zaken die de Dorpsraad continu ook aan de orde heeft gesteld. De tellingen blijven doorgaan zodat in de toekomst op basis van feitelijke gegevens bekeken kan worden of een rondweg dan wel andere maatregelen noodzakelijk zijn.

Op dit moment wordt er landelijk beleid voor vrachtwagenheffing ontwikkeld. De invoer van een dergelijke heffing op de A-wegen, zou kunnen leiden tot een uitbreiding van het vrachtwagenverkeer op de N-wegen. De Dorpsraad en de werkgroep “Geen vrachtverkeer” zijn van mening dat dit voor de N264 voorkomen moet worden en heeft hier middels een schrijven aan de provincie aandacht voor gevraagd.

Dorpsraad Sint Hubert

Zie voor meer informatie ook www.dorpsraadsthubert.nl.