Tijdens de jaarvergadering van de Toneelvereniging Miamtoca op donderdag 7 maart, heeft Jean Pierre van Reijmersdal afscheid genomen als voorzitter van de vereniging. Ruim 7,5 jaar heeft hij de voorzittershamer gehanteerd.

Wij danken Jean Pierre voor zijn grote inzet en enthousiasme waarmee hij deze rol vervulde.

Gelukkig is de vereniging er in geslaagd een nieuwe voorzitter te vinden, in de persoon van Jan Abrahams. Jan is al vanaf 1984 lid van de vereniging en is zeer betrokken bij alle voorstellingen.

Zijn eerste taak als voorzitter was Frank Peters te huldigen met zijn 25 jarig lidmaatschap.

Wij wensen Jan heel veel succes met zijn nieuwe functie en Frank van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum.

Op zaterdag 6 en zondag 7 april zijn de voorstellingen van de komische thriller: Niets is wat het lijk(t)! Beide avonden om 20.00 uur. Voorverkoop bij Primera Schipperheijn.