Als raadslid CDA in de gemeente Mill en Sint Hubert sta je midden in de samenleving van een bloeiende gemeente. Onze gemeente heeft zo haar problemen waar we dagelijks mee in de weer zijn.

Vaak zijn er vraagstukken waarop de invloed van de provincie groot is, of waar de provincie zeggenschap over heeft. Het is daarom belangrijk dat we mee kunnen praten op provinciaal niveau in het belang van onze gemeente en het Land van Cuijk, maar ook voor een sterk Brabant.

Wat kunt u van het CDA verwachten:

  • Gemeenten helpen bij de uitwerking van de omgevingsvisie en effectief en innovatief de verkeersknelpunten voor auto, fiets en openbaar vervoer aanpakken.
  • Investeren in een breed cultuuraanbod, in zowel professionele als amateurkunst, cultuureducatie en behoud van beeldbepalend erfgoed.
  • De overgang naar duurzame, schone energie op een voor iedereen betaalbare manier versnellen.
  • De regie nemen, maar ook het verbinden en ondersteunen van de overgang naar duurzame landbouw, samen met alle belanghebbenden.
  • Samen met gemeenten de leefbaarheid en sociale cohesie stimuleren.
  • Het woningtekort aanpakken met stimulerende maatregelen en door ruimtelijk nieuwe ontwikkelingen te faciliteren.

Het CDA Brabant in vier woorden: Sterk, sociaal, veilig en duurzaam.