De jeugdgemeenteraad kwam vrijdagmiddag 29 maart op bezoek in de Huiskamer in de Wester in Mill.

Met 10 enthousiaste jeugdgemeenteraadsleden en begeleiders alsmede wethouder Erik van Daal, maakte de Huiskamer kennis met de jeugdgemeenteraad: “jong ontmoet oud”. Er waren een tiental gasten van de Huiskamer aanwezig.

Eerst gingen de ouderen en kinderen met elkaar in gesprek om elkaar wat beter te leren kennen. Vanuit de Huiskamer werden vragen gesteld over hoe de kinderen in de jeugdgemeenteraad zijn gekomen en aan welke projecten de jeugdraad werkt. Op hun beurt stelden de kinderen ook veel vragen aan de ouderen en werd er gesproken over het leven vroeger en het leven nu op de leeftijd van de kinderen.

Het werd al snel een leuk en levendig gesprek waar met elkaar in gesprek werd gegaan over aantal broers/zusjes, hobby’s, werkjes thuis, school en het verschil tussen nu en vroeger. Je zag soms de verbazing op de gezichten van de kinderen.

Na dit leuke en leerzame gesprek, was het tijd voor ontspanning. Mede door het mooie weer gingen ze naar buiten en speelden ze samen jeux de boules, een groepje bleef binnen een spel spelen. Ook hiervan genoot iedereen. Het was al snel 16.00 uur en nadat de organisatie werd bedankt en iedereen elkaar bedankte voor de aanwezigheid van de leuke middag, werd de middag afgesloten.

Oud en jong samen in de Huiskamer, het bracht reuring en gezelligheid.

Huiskamer bedankt voor de gezellige ontmoeting!

Noteer alvast in uw agenda: 18 april a.s. “Jong ontmoet oud” in d’n Inloop in Langenboom.