Onlangs organiseerde KBO Mill een thema avond over ‘Brandveilig wonen’ met name voor senioren.

Marcel van Gerwen van Brandweer Brabant Noord had in samenwerking met Frank van Berkel, postcommandant van de vrijwillige Brandweer Mill een leuk en interessant programma in elkaar gezet.

De opkomst was helaas erg gering, maar daardoor werd de bijeenkomst interactiever en kon Marcel de verbazing en reacties van de aanwezigen goed waarnemen en erop inspelen.

Met veel enthousiasme vertelde hij welke risicovolle situaties er zijn, waar we niet altijd bij stil staan en waar met name senioren, door hun toenemende beperkingen op zouden moeten letten. Hoe je met kleine veranderingen brand kan voorkomen, zoals tijdens het koken, mouwen opstropen en sjaaltje uitdoen. Veel gevaarlijke items in huis werden door Marcel voor het voetlicht gebracht. Dat contactdozen niet overbelast mogen worden, dat er aan rookmelders een einddatum zit en het belang van koolmonoxide melders op de juiste plaats. Goedkope opladers van telefoons, tablet’s en Ipad’s worden te warm! En wat het ‘niet op tijd schoonmaken van het stoffilter van de wasdroger’ tot gevolg kan hebben! En zo nog veel meer.

Veel aanwezigen schrokken toch wel van de gevaren die er in ons huis op de loer liggen en waar niet altijd bij stilgestaan werd.

Het bleek een zeer nuttige en leerzame avond, waar de KBO zeker nog een keer een vervolg aan gaat geven.