Foto: Cor v.d. Weem

Tijdens de sportavond van Hart in Actie in de Wester op 11 april werd het eerste exemplaar van de brochure “Leefstijl is de dirigent van je leven” overhandigd aan wethouder Erik van Daal.

De brochure is geschreven door Elly Meijnders, vrijwilliger communicatie bij de SWOM en Guus Fonteijn, voorzitter van sportvereniging Hart in Actie Mill. De brochure is onderdeel van het project "Gezond leven en meer bewegen ook goed voor u" dat Hart in Actie Mill vanaf 2018 uitvoert.

Interviews

De brochure is gebaseerd op tien interviews met Ellen Gest, huisarts in Mill, Marcel Peters, gespecialiseerd psychosomatisch fysiotherapeut, Bionda van Zoerlandt, diëtiste, Marion Paters, o.a. sportdocent bij Hart in Actie, Hoogleraar cardiologie voor vrouwen, Professor Angela Maas van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, Jeroen van de Heuvel, docent koken bij ROC de Leijgraaf, Alice Beltman-Muller, specialist ouderengeneeskunde, Caren van Donzel, beleidsadviseur Gezondheid bij de GGD, Monique Nelson, locatiemanager van het Smaakcentrum Mill-Grave, Wim Tilburgs, voorzitter van de Stichting “Je leefstijl als medicijn”.

Knelpunt

Een knelpunt is dat het bewustzijn over het belang van goed eten en bewegen nog tekort schiet, al neemt dit wel toe. Mensen zijn nog te weinig geneigd vooruit te denken.
Jongeren moeten meer leren goed te eten en bewegen.

Goede leefstijl

De geïnterviewden zijn zich allen erg bewust van het belang van een goede leefstijl voor gezondheid en welzijn. Zij stimuleren dan ook allerlei activiteiten. Zij geven aan dat het met name belangrijk is om het bewustzijn van het belang hiervan bij mensen te vergroten.

Eenzaamheid

Het tekort aan sociale contacten bij een groep mensen, met name ouderen, is ook een probleem voor gezondheid en welzijn. Er is bij veel ouderen een groot gevoel van eenzaamheid (wel 51%) en dat leidt ook tot gezondheidsklachten. Activiteiten om elkaar te ondersteunen zijn van groot belang hierbij. Activiteiten om beter te leren eten en bewegen kunnen eveneens helpen om mensen samen dingen te laten doen. Bij o.a. de Beweegtuin, SWOM en Hart in Actie is dat het doel. De gemeente Mill lijkt echter positief af te steken bij het Nederlands gemiddelde. De sociale betrokkenheid in de dorpen is groot, er gebeuren nog automatische dingen als even bij de buren binnenlopen. En er bestaan veel actieve verenigingen.

Conclusie en aanbevelingen

Er is een duidelijke gezamenlijke conclusie trekken. Eet gezond, beweeg meer, gebruik verantwoord alcohol, rook niet, zorg voor minder stress, zorg en onderhoudt sociale contacten. En daarbij kan genieten en een gezonde leefstijl heel goed samen gaan. Op grond van de interviews zijn er in de brochure aanbevelingen opgenomen. Het "Gezond leven Event" dat op 18 mei a.s. in City Resort in Mill gaat plaats vinden is een logisch vervolg op de interviews en brochure “Leefstijl is de dirigent van je leven”. Info: facebook/gezondlevenevent, www.hartinactiemill.nl.