Eerste Paasdag 2019: een grote groep mensen bevindt zich in de dierenweide bij zorgcentrum Aldenhorst te Mill.

Niet om naar paaseieren te zoeken, maar om wat luister bij te zetten aan een project dat in goede samenwerking tussen de stichting Vrienden van Aldenhorst en het Senioren Hobbycentrum tot stand is gebracht: een fraai, nieuw klimtoestel voor de geiten in dierenweide.

Beloofd

“Beloofd is beloofd” zegt Tiny van Lith, penningmeester van de Vrienden van Aldenhorst, heel stellig, als we haar vragen hoe het idee is ontstaan. “Toen we vorig jaar een grote gift ontvingen namens de familie Van Sambeek, hebben we met hen afgesproken dat we deze zouden besteden voor een speciale voorziening in de dierenweide, en dus niet voor voeding en onderhoud”.

Na het nodige denk- en tekenwerk werd in een bestuursvergadering de keuze gemaakt voor een klimtoestel voor de geiten. Het ontwerp stond redelijk snel op papier, maar de omzetting in de praktijk was niet zo eenvoudig. Voor een kleine stichting die qua financiën de eindjes aan elkaar moet knopen, is alleen al de aanschaf van het benodigde kwaliteitshout behoorlijk kostbaar. Van de gift zou dan onvoldoende overblijven om de mensuren te bekostigen om het ontwerp uit te voeren.

En dus werd van Tiny en haar collega-betuursleden John van Grinsven (secretaris) en Marco Sichtars (voorzitter) de nodige vindingrijkheid gevraagd.

“Gelukkig zijn er altijd weer mensen die onze stichting een warm hart toedragen” merkt John op, als hij schetst hoe het benodigde hout – “echt eiken” – door een donateur die absoluut anoniem wil blijven, zonder kosten voor de stichting beschikbaar werd gesteld. Dat was de eerste stap.

Senioren Hobby Centrum

De volgende stap, de uitvoering, kwam in beeld, toen Tiny van Lith contact legde met het Senioren Hobby Centrum in Mill. “We hadden geen idee of dit project in hun straatje past” zegt Tiny, “maar ze waren meteen enthousiast. Ze vonden het zo´n leuke klus, dat ze er vrijwel meteen aan begonnen, enkel tegen vergoeding van materiaalkosten. De uren namen ze voor hun eigen rekening”.

En zo kon het gebeuren dat op eerste Paasdag, bij zomerse temperaturen, de officiële overdracht van het klimtoestel plaatsvond, in de dierenweide bij zorgcentrum Aldenhorst. Naast (bestuurs)vertegenwoordigingen van het Senioren Hobbycentrum en de Vrienden van Aldenhorst waren ook aanwezig de beide vrijwilligers Bert Cornelissen en Janus Klomp, die al zo lang de verzorging van de dieren voor hun rekening nemen.

De Vrienden van Aldenhorst en het Senioren Hobbycentrum waren het roerend eens: deze samenwerking smaakt naar meer. “Wanneer we in de toekomst weer een project hebben om via de dierenweide bij te dragen aan de verfraaiing van de leefomgeving van onze ouderen, weten we dat we bij het Senioren Hobbycentrum kunnen aankloppen” zeggen John en Marco in koor.

En of het klimtoestel bij de dieren in de smaak is gevallen? Nog eerder dan de geiten in actie konden komen, hadden de kippen onder het plankier al beschutting gezocht tegen de felle zonnestralen...