De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) heeft onlangs besloten het tarief voor tuinafval af te schaffen. Sinds 1 augustus 2018 moest men betalen voor groenafval op de milieustraat, per 1 augustus 2019 kan dat dus weer gratis.

Over het tarief voor tuinafval is sinds de invoering veel te doen geweest.

De discussie over het betalen voor tuinafval was, mede gezien de maatschappelijke aandacht, niet van tafel en stond opnieuw op de agenda voor de BCA. Door de gemeente Boxmeer en Grave waren eind 2018 unaniem moties aangenomen om het aanbieden van tuinafval weer gratis te maken.