Dit zijn de AED’s die belangeloos worden uitgeleend aan organisatoren van activiteiten.

De landelijk opererende Stichting Kies voor Leven in Mill heeft een zestal AED-toestellen ter beschikking die gratis worden uitgeleend aan organisatoren van evenementen. Zoals bijvoorbeeld ook weer komende donderdag de 13e juni tijdens de rolstoelwandeling van de SWOM.

Een AED-toestel wordt gebruikt bij mensen die slachtoffer zijn van levensbedreigende hartritmestoornissen. Het toestel analyseert het hartritme en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Vroeger mochten alleen artsen of verpleegkundigen een defibrillator bedienen maar sinds 2003 kan iedereen na het volgen van een korte Reanimatie/AED opleiding aan de slag met het toestel.

Wanneer u in de driehoek Den Bosch, Nijmegen en Venray een evenement organiseert, of u wilt een AED voor een bepaalde tijd beschikbaar hebben, dan kunt u geheel kosteloos een AED (Automatische Externe Defibrillator) in bruikleen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan sportevenementen, zomerfeesten, concerten, buurtfeesten etc.

Dankzij de belangeloze beschikbaarstelling van een AED door de ideële Stichting Kies voor Leven aan het medisch onderlegde personeel, mag uw evenement zich 'hartveilig' noemen. Het predicaat 'hartveilig' wordt gegeven aan een gebeurtenis waarbij de omstandigheden zo zijn georganiseerd dat binnen zes minuten na een circulatiestilstand (ook wel hartstilstand genoemd) het slachtoffer gereanimeerd en gedefibrilleerd kan worden.

Stichting Kies voor Leven stelt al ruim 15 jaar AED's ter beschikking. Geregeld wordt dankbaar gebruik gemaakt van dit gratis aanbod. Op deze manier komt een organisatie niet onnodig voor de hoge aanschafkosten van een AED te staan en kan een activiteit toch ‘hartveilig’ gemaakt worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Toon Hermsen van Stichting Kies voor Leven. Zijn telefoonnummer is 0485-451847. Ook kunt u kijken op: www.kiesvoorleven.nl.