Dezer dagen ontvangen alle inwoners van 60 jaar en ouder het blad d’n Booi weer in de bus. Het blad is dit keer een initiatief van het Lokaal Beraad Ouderenbeleid van onze gemeente. Medewerking werd verkregen van de Werkgroep Wonen van de SWOM.

Bewaarexemplaar

Het is een bewaarexemplaar waarin zo goed mogelijk informatie wordt gegeven. Het is de bedoeling dat de lezer voor de eigen situatie kan bepalen wat hij of zij of moet doen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen in onze mooie gemeente. Want dat wil iedereen toch graag. Uiteraard kon het geen dik boekwerk worden wat niemand gaat lezen, dus de redactie heeft flink moeten kiezen. Er wordt informatie gegeven over de typen woningen voor senioren. Voor verschillende vormen van wonen worden tips gegeven hoe u langer thuis kunt wonen. Mantelzorg en Domotica (elektronische hulpmiddelen) worden eveneens belicht. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de veiligheid in en om het huis en wordt uitgelegd welke subsidies er zijn in onze gemeente.

Bewust

“Met deze d’n Booi willen wij u ook op een eerdere leeftijd dan 60+ ervan bewust maken dat u tijdig maatregelen moet treffen om lang thuis te kunnen blijven wonen. Het lijkt ver weg, maar het is toch echt dichtbij”, aldus de redactie.