Deze kop boven een artikel in De Koerier Mill van dinsdag 28 mei trok mijn aandacht. Zeker gelet op de reactie die ik destijds in de pers heb gegeven bij de invoering van het besluit, half vorig jaar, om bij de groenstraat in Haps kosten te gaan berekenen voor het brengen van tuinafval.

Ik gaf toen aan dat die stap niet erg getuigde van “Gezond Boeren Verstand” (GBV) en dat daardoor het aantal dumpingen in het buitengebied zeker zullen gaan toenemen.

Mensen zijn tegenwoordig gelukkig zeker bereid mee te denken met afvalverwerking en willen best de boel scheiden en ook nog weg brengen, maar als er dan toch nog extra kosten berekend worden dan vallen velen terug op het illegaal dumpen. Zoals nu blijkbaar ook vastgesteld is door medewerkers van het Waterschap en Brabants landschap.

Dit gevolg was met GBV natuurlijk gewoon te voorzien geweest, alleen toen (nog) niet bij de “Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel”, de club die namens de gemeenten de afvalinzameling regelt. Die hanteerde heel gemakkelijk het motto van “de vervuiler betaalt”. Doordenken of dit ook altijd goed werkt zat er niet bij.

Waarschijnlijk heeft een ingestelde commissie de zaak onderzocht en geëvalueerd met als vaststelling dat er veel meer illegaal is gestort en het advies om het brengen van groenafval weer gratis te maken.

Mogen we dan ook stellen dat het GBV heeft gezegevierd?

Het valt in ieder geval te prijzen dat men terug durft te komen op genomen besluiten die in de praktijk verkeerd blijken te zijn. Je ziet dat in principe nooit bij overheden.

Dus hulde en complimenten aan de persoon die dit aangedurfd heeft, “chapeau”, ga zo door.

Gezond Boeren Verstand gebruiken is zo slecht nog niet.

Arnold van Oorschot, Mill