Op 12 juni jl. organiseerden Mooiland en de gemeente Mill en Sint Hubert een informatieavond over de nieuwbouwplannen Woonhof-Vlaar (gebied Oranjeboomstraat / Bernhardstraat/Hoogstraat in Mill). De avond werd gehouden in Myllesweerd.

Mooiland en de gemeente willen de omwonenden en andere belanghebbenden de gelegenheid bieden hun mening te geven over het woningbouwproject. Hoewel het project aan enkele basisvoorwaarden moet voldoen, zoals het minimum aantal woningen, kan men meepraten over de situering van de gebouwen, het aantal bouwlagen, materiaalkeuze, indelingen, hoe om te gaan met het groen, het parkeren en dergelijke.

De opzet van dit proces is als volgt. De 12e juni gold als algemene aftrap. Er werd uitgelegd wat de bedoeling is en welke kaders het bouwproject heeft. Uit de aanwezigen is een werkgroep gevormd die onder leiding van een stedenbouwkundige in een werkatelier over de plannen gaat praten. Als het goed is, komt er dan een plan uit dat kan rekenen op een breed draagvlak. Later dit jaar zal de bestemmingsplanprocedure worden gestart. Als er draagvlak bestaat voor het woningbouwproject kan die procedure soepel verlopen.

Bij de eerste informatieavond, op 12 juni jl. werd zowel door Mooiland als de gemeente Mill en Sint Hubert een presentatie verzorgd. Die kunt u terugvinden op www.gemeente-mill.nl.

Het werkatelier wordt gehouden op 25 juni 2019. De resultaten van het werkatelier worden gepresenteerd op 2 juli 2019.