Foto: Henk Vissers

Een aantal weken geleden alweer is met vereenden krachten zowel voor als tijdens deze, voor het 5de jaar georganiseerde Avondwandel4daagse door de Wandelsportvereniging Amicitia Mill, Stichting Activiteiten Mill en de gezamenlijke muziekverenigingen van de Gemeente Mill en St. Hubert heel veel werk verzet.

Niet alleen om het 5 jarig bestaan van de Avond4daagse wat extra cachet te geven maar ook om de Sponsorloop “Op De Bres Voor Muziekles” zo goed mogelijk te laten verlopen. Een mooi initiatief, een geweldige samenwerking en een supermooi resultaat. Het totale sponsorbedrag bedraagt maar liefst € 1756,62.

Wandelen en muziek gaan goed samen...

Dat is wel duidelijk gebleken!

Het doel van deze Sponsorloop “Op De Bres Voor Muziekles” was de gezamenlijke muziekopleiding van gemeentelijke muziekverenigingen St. Willibrord Mill, Ons Genoegen St. Hubert en Amicitia Langenboom. Aan deze sponsorloop deden heel veel leerlingen van de muziekopleiding als ook veel orkestleden mee. Onder prima weersomstandigheden werden de mooie wandeltochten uitgezet door de wandelsportvereniging, veelal door het buitengebied en bossen rondom elke kerkdorp gestart en gefinisht. Met tussendoor goed verzorgde rust- en stempelplaatsen. Mits 4 dagen gelopen kreeg iedereen van WSV Amicitia een medaille en voor de jeugd was er ook nog een heus wandeldiploma!

We kunnen als Muziekverenigingen dan ook terug zien op een zeer fijne, respectvolle en waardevolle samenwerking met de verenigingen, organisaties en stichtingen die hierbij betrokken waren.

Héél véél dank!

Namens de gezamenlijke muziekopleiding van álle muziekverenigingen van onze gemeente, heel veel dank aan Wandelsportvereniging Amicitia en Stichting Activiteiten Mill.

Ook een groot compliment en dank aan alle leden en ouders van leden van de muziekverenigingen die hieraan hebben meegewerkt o.a. in de sponsorcommissie, hulp bij de promotie van de Sponsorloop ‘Op De Bres Voor Muziekles” tijdens ’t Gezond Leven Event bij Fitland en tijdens de Avondvierdaagse bereid waren bij de inschrijving van deelnemers te helpen.

We bedanken hierbij eveneens Nanook Vormgeving, Primera Schipperheijn en verder alle sponsoren voor uw bijdrage aan het doel van deze Sponsorloop!

DANK DANK DANK voor uw sponsoring die er mede voor kan gaan zorgen dat de muziekopleiding voor Harmonie- en Fanfareorkesten in onze gemeente voor iederéén betáálbaar blijft!