In onze lokale en regionale kranten is er al veel te doen geweest over de (herinrichting) N264 in Sint Hubert. Alleen al in de maand oktober verschenen er 4 artikelen, meestal ingezonden brieven.

Opvallend is dat dit eenzijdige berichtgeving is, ingegeven door de actiegroep “De weg moet weg” dan wel verontruste buurtbewoners, de aanwonenden genoemd.

De verkondigde boodschap, die met diverse argumenten onderbouwd wordt, is duidelijk: geen herinrichting van de N264 in Sint Hubert, maar een rondweg Sint Hubert moet er komen! De genoemde argumenten in en citaten uit deze artikelen zijn: teveel (vracht)verkeer en de hoogte van de verkeerstellingen en prognoses, de herinrichting van de N264 lost niets op (“provinciale dwaling”), waarbij er met gemeenschapsgeld wordt gesmeten, de werkgroep is niet goed samengesteld (aanwonenden worden niet gehoord) en de leefbaarheid van Sint Hubert is in het gedrang.

Als inwoners van het buitengebied van Sint Hubert hebben we zowel als automobilist en als fietser met de weg te maken. Bij de zebrapaden bij Verlinden en café Broers (gelukkig met verkeersbrigadiers in de ochtend). Met de auto in de ochtend- dan wel avondspits vanaf de snelwegen A50, A73-A77. De hoofdstroom van al dit verkeer komt door Sint Hubert. We weten dus hoe druk het hier kan zijn! Het is dus zeker niet juist en terecht om in de diverse krantenartikelen te zeggen dat “mensen die niet aan deze weg wonen, niet weten hoe het er aan toe gaat”. Natuurlijk is al dit verkeer dat door een dorp geperst wordt geen fijne situatie.

Er zijn ook inwoners van Sint Hubert, die wonen aan of op wegen rondom de Wanroijseweg (N602 Grave-Sint Anthonis). Een erg drukke weg, die ook steeds drukker wordt. Zeker in de spits. Wat opvalt, is dat er al zo veel asfalt ligt. Zeker als je ook nog kijkt naar de grotere provinciale wegen om ons heen als de Peelweg, Oss-Grave, Grave-Cuijk, Boxmeer-Beek en Donk met de aangekondigde vrachtwagenheffingen en mogelijke verplaatsing van de verkeersstromen. En niet te vergeten de kleinere verbindingswegen in Wanroij, naar Landhorst en van Rijkevoort naar Boxmeer.

Een eventueel aan te leggen rondweg zorgt voor nog meer asfalt en een verplaatsing van verkeersstromen. Een groot deel van Sint Hubert wordt “afgesneden” van de rest van het dorp. Waar deze rondweg ook komt te liggen. Een vergelijking van Sint Hubert met Haps gaat mank. Haps kent het bedrijventerrein Laarakker, inmiddels operationeel en deels opgevuld. Deze extra bedrijvigheid leidt tot meer auto’s, vrachtwagens, etc. Deze voertuigen zullen naar de A73 gaan, maar ook de andere kant op richting de A50 (dus nu door Sint Hubert). Wat een verdere vergelijking betreft tussen de bebouwde kommen (leefbaarheid): in Haps staan 12 panden met bedrijfsmatige activiteiten, een school en een kerk direct aan de doorgaande weg. Dit is in Sint Hubert beperkt tot 5. Voor een rondweg moeten ook hoge kosten worden gemaakt en de nodige voorzieningen moeten worden getroffen. Voor deze rondweg met 1 ventweg en berm is een strook van een kleine 35 meter breedte nodig. Ook dan zijn er weer inwoners van Sint Hubert “niet blij”. Meer overlast, waardevermindering van huizen en grond, etc. Wat verandert er per saldo aan de leefbaarheid van Sint Hubert als dan weer andere mensen hier last van gaan krijgen?

Nederland is een land met zo ongeveer de hoogste bevolkingsdichtheid ter wereld. We hebben een sterke - ook op distributie gerichte - economie. Hier horen veel auto’s (woon- en werkverkeer), vrachtwagens en andere voer- en vaartuigen bij. In heel Brabant ligt er zo’n 550 km aan provinciale wegen, waarbij jaarlijks zo’n 40 miljoen euro geïnvesteerd wordt in onderhoud en aanpassingen om de veiligheid te vergroten. Zo nodig!! wordt het wegennet uitgebreid.

We kunnen het verkeer niet wegtoveren... Bekijk opties van zowel het aanpassen van bestaande wegen, wijzigen van het eigenaarsschap tussen provincie en gemeente (zoals in de kom Wanroij, Ledeacker en Sint Anthonis) en het creëren van verplichte omleidingsroutes, wat leidt tot meer spreiding van (soorten) verkeer. Dat zou ook de veiligheid, het milieu en de leefbaarheid ten goede komen. Het hoeft niet altijd de “kortste route van A naar B te zijn. Waar hebben we het over in dit kleine land met onze zeer bescheiden afstanden?

Namens een aantal inwoners van “Sint Hubert Zuid”