Foto: Patrick Bongartz

Directievoorzitter Aernout van der Does: “wij onderkennen de kracht van het ondernemerschap, de burgerinitiatieven én het rijke verenigingsleven in onze regio.”

Ruim 700 leden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen hebben zich tijdens vier ledenavonden in Boxmeer, Milsbeek, Sint Anthonis en Cuijk laten informeren en inspireren. Door dichtbij en betrokken te zijn én te blijven wil de lokale Rabobank graag aansluiten bij bestaande (impactvolle) burgerinitiatieven. Daar waar het past bij de missie van de bank. Met als doel de vitaliteit en de leefbaarheid in de regio te vergroten. Kortom: ‘Growing a better Land van Cuijk & Maasduinen together.’

Tijdens de ledenavonden hebben Aernout van der Does (directievoorzitter) en Richard van der Woude (directeur Bedrijven en Private Banking) de leden bijgepraat over de ontwikkelingen van de bank en de markt. Aansluitend heeft Aernout van der Does, samen met diverse lokale gastsprekers die gepassioneerd vertelden over hun initiatieven, stil gestaan bij de missie van de bank. Van der Does laat weten dat de lokale Rabobank de ‘global’ missie heeft vertaald naar een lokale missie: ‘Growing a better Land van Cuijk & Maasduinen together’. Van der Does: “wij onderkennen de kracht van het ondernemer-schap, de burgerinitiatieven én het rijke verenigingsleven in onze regio. En sluiten ons hier graag bij aan, daar waar het past bij de missie van onze bank. Met kredietverlening voor de groei van de lokale economie. Met middelen en kennisdeling voor het borgen van de leefbaarheid en vitaliteit van Land van Cuijk & Maasduinen. Zoals Hugo Bens (Boert Bewust) het formuleerde; “alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

Samen bereiken we meer dan alleen

De uiteenlopende burgerinitiatieven, de gedrevenheid én het enthousiasme maakte direct duidelijk dat er veel betrokken mensen zijn in het Land van Cuijk & Maasduinen, die zich inzetten voor de regio. Ook Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen zet zich in voor een sterkere leefomgeving én voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt “samen bereiken we meer dan alleen.” Zo is de lokale Rabobank onder andere partner van Boert Bewust® en het Smaakcentrum. Daarnaast ondersteunt de bank samen met NOC*NSF diverse verenigingen, waarvan het Dorpsplan Langenboom een mooi voorbeeldproject is.

Boert Bewust® maakt zich sterk voor verbinding en betrokkenheid tussen boeren, tuinders en consumenten in de streek. Het Smaakcentrum stelt zich ten doel kinderen te laten kennismaken met gezond eten en te ontdekken waar dat voedsel vandaan komt.

Het Dorpsplan Langenboom heeft een duidelijke missie te volbrengen: één Verenigd Sportplek en één Kloppend Dorpshart. Gastspreker Ivonne van der Horst laat weten:

“Wij hopen onze missie in Langenboom te volbrengen. Maar we hopen ook dat we andere dorpen kunnen helpen bij de ontwikkeling van hun dorpsplan. Onze regio zou een flinke boost krijgen als elke dorp zijn eigen toekomstbestendige plan ontwikkelt. Want de vergrijzing, de ontgroening en al dan niet een kleine krimp raken ons allemaal. Er is werk aan de winkel om op de veranderende behoeften in te spelen en te voorkomen dat de huidige clubs en verenigingen het wegens gebrek aan leden of vrijwilligers niet meer bolwerken. Samen met Rabobank zijn we voornemens om onze leerervaringen om te zetten in een educatief programma voor bijvoorbeeld dorpsraden of burgerinitiatieven.”

De ledenbijeenkomst in Sint Anthonis en Cuijk werd gepresenteerd door Opmerkelijk ondernemer Land van Cuijk 2019 Corné Kremers. Ook interviewde hij er de gastsprekers.