Bron: Google Maps

De discussie aangaande de gemeentelijke herindeling loopt nu geruime tijd. Gemeente Mill heeft in haar wijsheid besloten om een deskundige in te huren die zijn / haar visie kan schrijven al dan niet ingefluisterd door de bestuurders. Over het kosten aspect is niets te lezen, weer een rapport dat geschreven wordt voor de bureaulade of om het eigen gelijk te bewijzen.

Het beeld dat het bij mij oproept is er een van krampachtig vasthouden van de Millse bestuurders aan het eigen pluche. Zwemmen tegen de stroom in ondanks alle ontwikkelingen en veranderingen die ambtelijke organisaties te wachten staan.

In het verleden is bij herhaling gebleken dat goedwillende bestuurders in staat zijn om kapitale blunders te maken dit omdat zij de materie waarover zij moeten beslissen niet beheersen.

Voorbeelden ten over, Boxmeer oncologisch ziekenhuis, schade loopt tegen de miljoen euro en bestuurders die zich helaas niets meer kunnen herinneren. Grave: Wisseveld en Scheepswerf, schade loopt in de miljoenen. Cuijk het debacle met het Homburg terrein en financiële overschrijdingen van diverse projecten. Enz. enz.

Wie kan voor deze miskleunen opdraaien... U raadt het al, wij, de burgers zijn de klos. De nota’s hiervoor ontvangen wij via de stijgende WOZ en Legeskosten.

Wat te denken van de werksfeer in de diverse gemeente huizen. Gennep, Boxmeer en Sint Anthonis spannen de kroon, was hier met wat meer management skills niet een hoop ellende te voorkomen geweest?

Wat te denken van het feit dat Mill op een haar na een van zijn grotere bedrijven was kwijt geraakt omdat het bedrijf van de toenmalige wethouder niet mocht uitbreiden.

Helaas heb ik zelf moeten ervaren hoe droevig het gesteld was met het ambtenaren apparaat ten tijde van een volledig zelfstandig Mill. Een ambtenaar die het verschil niet kende tussen een business plan en een balans en niet op de hoogte was van relevante zaken m.b.t. het starten van een onderneming. Een wethouder met persoonlijke voorkeuren en die ook duidelijk liet gelden en zijn oren liet hangen naar wat wenselijk was, waardoor vertragingen optraden in het totale proces. Ook hier ambtenaren die zuinig waren op hun verworven plaats en geen tegengas durfden te geven.

Willen wij terug naar die situatie indien Mill zelfstandig wil blijven?

De keus zou moeten zijn: ga voor een sterke regiogemeente “Land van Cuijk“ en zorg voor een ambtenaren apparaat zoals het heden ten dage functioneert, zorg dat het huidige ambtenaren apparaat behouden blijft anders gaat er de nodige know how verloren en duurt het jaren voor dat weer is opgebouwd. Breng de huidige uitstroom tot stoppen !

Kies voor een beperkt aantal externe deskundige bestuurders (Wethouders en Burgemeester) zij die verstand hebben van financiën, zorg, ruimtelijk ontwikkelingen en die contacten hebben daar waar nodig bij Provincie en Rijk en zaken als omlegging Provincialeweg Sint Hubert mogelijk wel gerealiseerd kunnen krijgen.

Blijven onze raadsleden, weliswaar minder in getal maar mogelijk nog beter gemotiveerd om hun steentje bij te dragen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Ik hoop en verwacht dat de huidige bestuurders van A.B. en V.K.P. nu eindelijk eens gaan luisteren naar wat er in onze gemeente leeft en niet hun eigen belang na streven. Zorg dat Mill niet de boot gaat missen en straks niets meer in te brengen heeft in de nieuwe gemeentelijke organisatie.

G. de Vries