Sinds dit voorjaar is duidelijk geworden dat Cuijk haar gemeente wil vergroten en daarvoor samen met Boxmeer en Sint Anthonis gaat opschalen tot één grote gemeente. Daarmee staat de bestuurlijke en ambtelijke situatie van onze gemeente nu ter discussie en leidt her en der tot de nodige onrust.

Ook in de achterban van Algemeen Belang ’90 zien we dat terug met voor- en tegenstanders, maar wij weten elkaar steeds te vinden op basis van goede gesprekken.

Dat het onderwerp leeft, zien we door de talrijke reacties rondom het burgerinitiatief. Het is goed dat het burgerinitiatief mensen in beweging krijgt, maar wij betrekken het liefst alle inwoners bij de besluitvorming. Met een volksraadpleging kan iedereen zijn stem uitbrengen. AB’90 is van mening dat je belangrijke en niet terug te draaien besluiten neemt op basis van feiten en dat je besluiten neemt in de juiste volgorde.

U bepaalt de toekomst van onze gemeente!

Tijdens onze laatste achterbanvergadering zijn er vragen gesteld over de inhoud en de voorwaarden van een referendum. Algemeen Belang ’90 wil vooraf duidelijk zijn wat we met een referendum willen bereiken. Het gaat ons om uw mening. Uw stem telt.

  • We zullen het referendum op een zo kort mogelijke termijn organiseren en richten ons daarbij op januari 2020.
  • We zullen lastige stellingen vermijden en komen met één of hooguit twee duidelijke vragen.
  • AB’90 zal de uitslag van het referendum respecteren en het besluit baseren op meerderheid van de stemmen. De meerderheid is voor AB’90: de helft + 1 uitgebrachte stemmen.
  • Wij zullen u tijdig, goed en juist informeren over de inhoud van de vraagstelling, zodat u voor onze gemeente uw keuze weloverwogen kunt bepalen.

Algemeen Belang ’90 wil graag alle inwoners de gelegenheid geven om hun stem te laten horen. De (bestuurlijke) toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert gaat namelijk iedereen aan. Zeker als het gaat om een onomkeerbaar besluit van het al dan niet herindelen in één grote gemeente Land van Cuijk. Om de democratie de ruimte te geven, rekenen wij daarbij op duizenden stemmen. Samen werkt Beter!

Fractie Algemeen Belang ’90