Foto: Toon Willems

Donderdag 23 januari 2020 kunnen inwoners aangeven of men zelfstandig wil blijven of dat men voor een herindeling met de gemeente Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis is. Deze 3 gemeenten vormen per 1 januari 2022 de gemeente Land van Cuijk.

Als de gemeente Mill en Sint Hubert aan wil sluiten, dan moet dit uiterlijk 1 februari duidelijk zijn. De coalitiepartijen AB’90 en VKP willen deze volksraadpleging op donderdag 23 januari zodat inwoners hun voorkeur kenbaar kunnen maken. Zij gaven aan de uitslag van deze raadpleging over te nemen mits 40% van de inwoners naar de stembus komt.

Tijdens de donderdagavond (12 december) gehouden raadsvergadering bood Ad Berends namens het burgerinitiatief gemeente Mill en Sint Hubert in één Land van Cuijk ruim 1800 handtekeningen aan de burgemeester aan. Voor het CDA een duidelijk signaal van inwoners en voldoende reden nu al ja te zeggen tegen aansluiting bij de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. Ook vond het CDA het opkomstpercentage van 40% te hoog. Zij gingen dan ook niet akkoord met het VKP en AB’90 amendement voor de volksraadpleging, wat met 8 tegen 7 stemmen werd aangenomen.

Het was een drukbezochte raadsvergadering. Naast diverse insprekers bij aanvang van de vergadering was er een volle publieke tribune in de raadszaal en volgden ook heel wat belangstellenden de vergadering in Myllesweerd. Ook thuis werd veel naar de raadsvergadering geluisterd. Dit zorgde ervoor dat de website van de Lokale Omroep Mill enkele malen uit de lucht was. Via radio en Tv was de raadsvergadering echter wel in zijn geheel te volgen.