In de raadsvergadering van 12 december hadden we maar liefst 8 insprekers bij het agendapunt: “bestuurlijke toekomst gemeente Mill en Sint Hubert”. Dit geeft aan hoe betrokken en actief de inwoners van de vier kernen in onze gemeente zijn en dat zij over de toekomst hiervan hun zorgen hebben.

De juiste keuze hierin dwing je echter niet af. Hierbij dien je elke inwoner een stem te geven. Dit is ook de reden waarom de VKP tegen het voorstel van het CDA heeft gestemd om per direct aan te sluiten bij de fuserende gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Het verbaast ons ten zeerste dat het CDA niet alle stemgerechtigde inwoners de mogelijkheid wil geven hun mening te uiten. Daarnaast verbaasd het ons ook dat het CDA blijft aangeven dat er niets verandert als we aansluiten bij de fuserende gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. “Oude wijn in nieuwe zakken”?

Wat ging er aan vooraf

Eind oktober heeft de gemeenteraad van Cuijk besloten te gaan fuseren met de gemeente Boxmeer en Sint Anthonis (CBA). Daarbij heeft de gemeenteraad van Cuijk aangegeven uit de ambtelijke samenwerking met Grave en Mill en Sint Hubert (CGM) te stappen. Een in Nederland unieke situatie welke verregaande consequenties heeft voor de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Hoe nu verder?

Om een juiste keuze te kunnen maken in de bestuurlijke toekomst dien je alle reële opties in beeld te brengen. Op verzoek van onze gemeente in samenspraak met het presidium (fractievoorzitters) heeft een gerenommeerd bureau onderzocht welke mogelijkheden er zijn om naast fuseren, bestuurlijk zelfstandig te blijven. Dit heeft geresulteerd in een rapport waarin staat welke goede opties er zijn om bestuurlijk zelfstandig te blijven

Betrekken inwoners

Bij de keuze voor een bestuurlijke toekomst van onze gemeente is het belangrijk dat er draagvlak is bij de inwoners. Zij bepalen immers de toekomstbestendigheid van de vier kernen in onze huidige gemeente Mill en Sint Hubert. Daarom zal er op initiatief van de VKP en AB’90 een inwonersraadpleging gehouden worden. Alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert krijgen hiermee de mogelijkheid om hun voorkeur uit te spreken over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente.
Deze inwonersraadpleging zal worden gehouden op donderdag 23 januari 2020.

U als inwoners kunt hierbij kiezen voor:
A. Behoud van de zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert;
B. Samenvoeging met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis.

De gemeenteraad zal vóór 1 februari 2020 een definitief besluit nemen over de bestuurlijke toekomst. Bij een opkomst van 40% en meer zullen wij de uitkomst van de inwonersraadpleging overnemen, ook bij het kleinst mogelijke verschil (50% + 1). De toekomst bepalen we samen waarbij iedere stem telt. Die van u ook!

Wij wensen u fijne feestdagen, goede gezondheid en geluk voor u en uw naasten.

Fractie en bestuur VKP