Sociom is een organisatie voor sociaal werk. We werken vanuit het uitgangspunt dat ieder mens talenten heeft.

Tegelijkertijd zijn we soms kwetsbaar en hebben we elkaar nodig. Juist daar waar mensen elkaar helpen, is het goed samenleven. Wij maken ons sterk voor een prettige leefomgeving; een omgeving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar. Dat doen we door mensen samen te brengen. Je vindt ons overal in en rondom het Land van Cuijk, ook in jouw dorp, buurt of wijk. Daardoor is Sociom altijd in de buurt.

Ook in de gemeente Mill is Sociom te vinden. U vindt onze medewerkers in het cultureel centrum Myllesweerd op de eerste verdieping.

Heeft u een vraag of wilt u een signaal afgeven over iemand in uw omgeving of buurt waar het niet zo goed mee gaat? Wilt u een plan maken om voor uw vereniging meer vrijwilligers te vinden en aan uw organisatie te binden! Heeft u een idee voor uw buurt om de leefbaarheid te bevorderen maar weet u de weg niet? Heeft u overlast in de buurt? Of heeft u een buur waarvan u hinder ondervindt? Heeft u interesse in andere culturen en wilt u vrijwilligers werk doen om nieuwkomers te helpen? Misschien heeft u ook interesse in andere vrijwilligersvacatures? Of heeft u een vraag over de vrijwilligersverzekering, of andere regelgeving waarop u geen antwoord heeft?

Foto: Onze sociaal werkers met hun eigen specialisme, van links naar rechts:
Anne de Coole (Algemeen maatschappelijk werk)
Maartje Raeskin (Algemeen maatschappelijk werk)
Catheleine Verstraten (Wonen-welzijn-zorg coördinator, coördinator Vrijwilligerswerk en sociaal werk algemeen)
Ramon Derikx (coördinator Vluchtelingenwerk)

Sociom Algemeen

Sociom brengt mensen in beweging

Niet praten, maar doen. We werken samen en werken resultaatgericht. We ondersteunen initiatieven die mensen bij elkaar brengt en zoeken met elkaar naar verrassende oplossingen.
Hiervoor geven we advies over specifieke regelingen en procedures, maar begeleiden we ook kwetsbare groepen bij dagbesteding, opvang, vrijetijdsbesteding of educatie.

Sociom helpt! Sociaal werkers houden zich ook bezig met preventie om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Dit betekent dat ze anticiperen op risicofactoren en handelen wanneer eerste signalen zich ontwikkelen. Sterke sociaalwerkorganisaties zijn nodig om samen met gemeenten en andere maatschappelijke organisaties én de bewoners, een sluitend sociaal netwerk te bouwen. Rond ouderen, rond opgroeien en opvoeden, voor mensen met psychische kwetsbaarheid, in de buurt.

Sociom is bereikbaar op werkdagen via het algemene telefoonnummer: 0485 - 700500. Onze dienstverlening is altijd gratis.

Kijk op onze website: www.sociom.nl.