Op maandag 23 december heeft Burgerinitiatief Werkgroep gemeente Mill in één Land van Cuijk alle getekende zienswijzen aangeboden aan de colleges van de gemeente Cuijk, gemeente Sint Anthonis en gemeente Boxmeer welke vertegenwoordigd werden door Burgemeester Hillenaar en wethouder Jilisen van de gemeente Cuijk.

Daarbij heeft de werkgroep een dringend verzoek gedaan om dit duidelijke signaal mee te nemen in de verdere besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van onze mooie regio.

Op 16 januari 2020 zal de werkgroep alle getekende zienswijzen aanbieden aan Gedeputeerde Staten in Den Bosch.

Eerder deze maand, op donderdag 12 december heeft Burgerinitiatief Werkgroep gemeente Mill in één Land van Cuijk ruim 1800 getekende zienswijzen aangeboden aan het college en de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert. Zienswijzen ingediend door bezorgde inwoners en bedrijven die graag willen dat de gemeente Mill en Sint Hubert zo snel mogelijk gaat aansluiten bij de nieuw te vormen gemeente met Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis.

Dank u wel voor uw steun.

Helaas heeft onze gemeenteraad niet de verantwoordelijkheid durven nemen om direct aan te sluiten. Maar mede door alle (ook in groten getale aanwezige) voorstanders en de inzet van het Burgerinitiatief is er beweging gekomen bij de coalitiepartijen VKP en AB’90. Er wordt een volksraadpleging gehouden op 23 januari. Exact vier maanden na de eerste bijeenkomst voor alle inwoners op 23 september wordt er naar de mening van de inwoners gevraagd en krijgen we de mogelijkheid om te stemmen.

De werkgroep krijgt soms de vraag om voordelen te noemen om zelfstandig te blijven als gemeente. Wij hadden dan ook gehoopt dat VKP en AB ’90 deze voordelen zouden hebben kunnen benoemen tijdens de raadsvergadering 12 december jl. Echter de werkgroep heeft deze niet gehoord. CDA, VKP en AB’90 zijn nu aan zet om de inwoners te informeren over de keuze die ze kunnen maken: zelfstandig blijven of aansluiten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o.

De werkgroep is tevreden dat er nu eindelijk naar de inwoners van onze gemeente geluisterd gaat worden en wij hopen op een massale opkomst om te gaan stemmen! Laat uw stem horen op 23 januari 2020 en kom naar de stembus! Uw ingediende zienswijze wordt niet gezien als stem voor de volksraadgeving, het is echt noodzakelijk uw stem opnieuw te laten horen.

Aanstaande zaterdag 11 januari staan we wederom van 10.00 u tot 14.00 u op de markt in Mill om met u in gesprek te gaan. De koffie staat klaar.

Want Land van Cuijk, dat zijn wij ook!